Respektfulle og gode normer for å bistå andre mennesker

Verdigrunnlag

Se www.konfliktmeglere.no for mer utfyllende informasjon om vårt verdigrunnlag.

KONTAKT

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering
Lille Markevei 13, 5005 Bergen, Norge
T + 47 55 300 480 fax + 47 55 300 485
Epost: mediator@lexau.no

www.mediasjon.no | www.konfliktmeglere.no | www.nordiskemediatorer.info | www.lexau.no