Samarbeid og nettverk gir nye muligheter

Organisering

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering er etablert i 2009 og er en underavdeling av advokatkontoret advokat Lexau mediator (org.nr.971 455 284), lokalisert i Bergen. Advokat Lexau har i tillegg til advokatutdannelse og mer enn 30 års advokatpraksis, universitetsutdannelse som Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, fra Københavns Universitet. Lexau er initiativtaker og daglig leder av senteret.

Våre medarbeidere og samarbeidspartnere er selvstendig næringsdrivende.

Vi er tilsluttet den felles nordiske foreningen Nordiske Mediatorer, Masters in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, med sete i København. Nærmere informasjon finns her: www.nordiskemediatorer.info

Vi er dessuten tilsluttet det norske nettverket Norske Konfliktmeglere MMCR. Nærmere informasjon finns her: www.konfliktmeglere.no

Ring oss, så tar vi en samtale om dine behov. Deretter diskuterer vi prosessen videre.

KONTAKT

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering
Lille Markevei 13, 5005 Bergen, Norge
T + 47 55 300 480 fax + 47 55 300 485
Epost: mediator@lexau.no

www.mediasjon.no | www.konfliktmeglere.no | www.nordiskemediatorer.info | www.lexau.no