I ditt privatliv

Mediasjon

Senter for samarbeid og konflikthåndtering påtar seg mediasjonsoppdrag (konfliktmeglingsoppdrag) hvor to eller flere parter er i konflikt med hverandre. Det kan være samlivskonflikter, familiære konflikter om arvespørsmål, urettferdighet eller krenkelser. Ofte dreier det seg om konflikter i tilknytning til hus og hjem, i boligsameier, borettslag eller naboskap.

Rådgivningssamtaler

Mange føler seg alene i konflikter og har vanskelig for å finne mennesker en kan betro seg til, og som kan se konflikten fra et mer objektivt ståsted. Ikke alltid er det vilje fra den annen parts side til å møtes til mediasjon, men det kan uansett være et behov for den ene til å bearbeide konflikten.

Når man havner i en konflikt blir ens venner gjerne støttespillere. Støtte er imidlertid ikke det samme som råd. Noen ganger kan rådgivning faktisk være det motsatte av støtte.

Vi påtar oss enesamtaler hvor det er ønske om dette. Samtidig må vi understreke at når mediator har en slik rolle, kan han i ettertid ikke skifte rolle til å være mediator mellom de to partene.

Gjenopprettende partssamtaler

Det kan være forskjellige grunner til at man blir " fanget" av en skjebnesvanger hendelse, og opplever det som vanskelig å "slippe" den igjen. Det kan være et trafikkuhell, en arbeidsulykke, en feilbehandling eller voldelige overgrep. Hendelsen kan komme til å prege ens liv så mye at det går utover både arbeidsevne og familieliv. Den grunnleggende tanke bak slike samtaler er at det personlige møtet kan gi både den rammede og den som har medvirket til å forårsake hendelsen nye innsikter som kan lette deres tilværelse. Bruk av kvalifisert tredjeperson gjør slike samtaler mulige og fruktbare.

Selvutvikling

Mange mennesker ønsker å takle sine dype personlige konflikter konstruktivt. Man erkjenner at det ikke er mulig å forandre sine medmennesker, og at den eneste veien går gjennom å forandre seg selv. Som en tilleggsgevinst er opplevelsen at relasjonen derved blir endret, og man har likevel indirekte forandret den annen.

Vi har god erfaring med å bistå mennesker som ønsker å gå i seg selv, og starte på et spennende selvutviklingsprosjekt. Vi gir samtaler på denne plattform.

Andre eksempler på hva vi kan bistå med:

Ring oss, så tar vi en samtale om dine behov. Deretter diskuterer vi prosessen videre.

KONTAKT

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering
Lille Markevei 13, 5005 Bergen, Norge
T + 47 55 300 480 fax + 47 55 300 485
Epost: mediator@lexau.no

www.mediasjon.no | www.konfliktmeglere.no | www.nordiskemediatorer.info | www.lexau.no