Konstruktiv konflikthåndtering er rasjonell konflikthåndtering

 

Les mer
Konflikter kan håndteres annerledes og samarbeid gjøres mer fruktbart

 

Les mer
Lang erfaring, breddekunnskap og omfattende praksis står til din rådighet

 

Les mer

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering er en frittstående og uavhengig virksomhet som arbeider ut fra den forutsetning at konflikter kan håndteres konstruktivt og at samarbeid kan gjøres mer fruktbart.

En vanlig definisjon av mediasjon er:

Mediasjon er en frivillig og fortrolig konflikthåndteringsmetode, hvor en upartisk tredjeperson ( mediator) hjelper partene med å finne en for dem tilfredsstillende løsning, gjennom en strukturert prosess. Mediator treffer ingen avgjørelse i saken.

 

"Mediasjon" er en fornorskning av det engelske ordet "mediation", som betyr megling i betydningen konfliktmegling. Vi bruker ordet mediasjon og mediator som uttrykk for en spesifikk prosess ledet av en kvalifisert megler, som arbeider innenfor anerkjente internasjonale meglingsnormer.